Hvorfor velge Bra trafikkskole?

Når du velger Bra trafikkskole kan du være trygg på at vi gjør vårt ytterste for at du som elev skal få en positiv opplevelse med det å ta førerkort, uansett hvilket førerkort du skal ta. Vi følger undervisningsplaner som er bygd på læreplanene utgitt av Statens vegvesen. Dette sørger for at du lærer alt du trenger for å kunne ferdes trygt i trafikken. Vi tilpasser opplæringen slik at du unngår fravær på skolen, feks ved at vi kan hente deg på skolen. Vi bruker et administrasjonsverktøy som heter Tabs. Dette gjør at du som kunde kan logge inn på tabselev.no for å følge med på opplæringen,betale kjøretimer,bestille timer og mye mer.

Ververabatt

*Hos oss for du èn kjøretime gratis for hver nye kunde du verver!

Tips til deg som skal ta førerkort

-Logg inn på vegvesen.no og søk om førerkort, dette må gjøres før du kan gjennomføre teori- og førerprøve. Der vil du også finne mer informasjon om førerkortklassen.

-Bruk Tabs aktivt, her noterer vi oppsummering av timene. Bruk det i mengdetreningen hjemme. Forbered deg til neste time ved å sette deg inn i nye temaer.

-Ta gjerne notater under eller etter timer. I noen deler av opplæringen er det krav om å skrive logg. Starter du med dette første time blir jobben mye lettere. Dette hjelper deg å huske bedre og lære raskere.

Veien til førerkortet

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser. Kurset skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring og strekker seg over 17 undervisningstimer.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

På trinn 2 skal du lære å beherske bilen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om trafikkbildet rundt. Du skal  lære å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Samtidig skal du skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. På dette trinnet vil vi gå gjennom sikkerhetskontroll av bilen, slik at du lærer å ta kontroll og tilsyn av bilen. Som avslutning på trinnet er det en obligatorisk trinnvurdering som du gjennomfører i samarbeid med trafikklæreren din.

Trinn 3 – Trafikal del

I trinn 3 skal du lære å beherske bilen i et variert miljø. Kunnskap om vegtrafikkloven, trafikkregler og skiltregler er kunnskap du skal tilegne deg på dette trinnet. Når dette trinnet er fullført skal ferdigheten være så gode at du kan kjøre selvstendig i variert miljø. I klasse B er sikkerhetskurs på øvingsbane obligatorisk. Trinnet skal avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering som gjennomføres i samarbeid med trafikklæreren din.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

I trinn 4 er målene særlig rettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler i tillegg innsikt i trafikkbildet. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk opplæring på dette trinnet.

 

*det forutsettes at den vervede tar hele opplæringen hos Bra trafikkskole