Bra trafikkskole holder til i nye Eika Fet Arena i 2. Etasje ved siden av klatrehallen.

Vi har opplæring på Bil,Motorsykkel,Moped,Henger og trafikalt grunnkurs.
Vi henter elever i nærområdet.

For å unngå fravær på skolen anbefaler vi å begynne tidlig med opplæringen (16-17 år), dette gir også best læring og skaper trygge sjåfører.

Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen.

Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.

Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.

Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og Danner grunnlaget for opplæringen vi tilbyr våre kunder.
Tabselev.no gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.