Dette kurset er en del av trafikalt grunnkurs og omhandler temaene plikter ved trafikkuhell,førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke.
Kurset er på 4 undervisningstimer.
Alle over 25 år får fritak fra trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre Førstehjelp og Trafikant i mørket(mørkedemo) uavhengig av tidligere erfaring.